Seinien puhdistus innosti pyörillä kulkevan robottikäden kehittäjiä

Paikasta toiseen liikkuvaa mobiilimanipulaattoria, kokeiltiin keväällä 2023 seinien puhdistamiseen Helsingissä. Tehtävä oli robotille vielä kunnianhimoinen, mutta tehtaissa ja laboratorioissa itsenäisesti liikkuva robottikäsi voisi jo menestyä.

Robotiikka on parhaillaan nosteessa ja sitä haluttaisiin eri aloille sairaaloista huoltotöihin ja kuljetuksiin. Yksi viime aikoina robottikehittäjiä kiinnostanut sovellus on autonomisesti liikkuva robottikäsi, eli mobiilimanipulaattori tai mobiilicobotti. 

Käsiosa on tuttu tehtaista ja esimerkiksi autojen kokoonpanolinjastoilta. Jos sen saisi liikkumaan itsenäisesti tai ohjatusti, käsi voisi suorittaa monenlaisia tehtäviä joko ihmisen puolesta tai ihmisen apuna. 

Keväällä 2023 autonomisesti liikkuvaa robottikättä kokeiltiin töhryjen puhdistamiseen kaupungin seinistä. Robottikokeilu oli osa AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut case: kiertotalous -hanketta, jossa etsittiin ja kehitettiin robotiikkaa kaupunkien huoltotöihin ja kiertotalouden tehtäviin.

“Ideoimme puhdistusrobotin, joka siivoaa luvattomia graffiteja tai töhryjä seinistä. Robotti suunniteltiin modulaariseksi yleiskoneeksi eli alustan päälle voisi laittaa jotain muutakin kuin puhdistusrobotin”, robotin kehittäneen Dimalog Oy:n teknologiajohtaja Teemu Kytömäki sanoo.

Itsenäisesti etenevä robottikoura haastaa ja innostaa

Dimalog valmistaa teollisuusrobotiikkaa pääasiassa valmiita komponentteja yhdistellen ja robotit itse ohjelmoiden.

“Olemme huomanneet, että viime aikoina robotteja ja automaatiota on alkanut siirtyä tehtaista julkiselle sektorille ja perustallaajaa lähemmäksi. Oli inspiroivaa kokeilla tehdä kaupunkirobotti”, Kytömäki sanoo. 

Puhdistusrobotti valittiin esimerkkitapaukseksi, koska seinien puhdistaminen on toistuvaa työtä ja siihen käytetään usein ihmisille myrkyllisiä aineita. Päällisin puolin työ siis sopisi erinomaisesti automatisoitavaksi. 

Kokeillessa kävi kuitenkin ilmi, että tehtävä oli varsin monimutkainen. Jo pelkkään puhdistustyöhön liittyy paljon muuttujia pesutavoista puhdistusaineisiin ja erilaisiin seinämateriaaleihin. Sitten pitäisi vielä kehittää robotin liikkumista kaupungissa.

“Projekti lähti paisumaan kuin pullataikina ja vaikka saimme robotin prototyypin valmiiksi ja toimimaan, aivan tällaisenaan sitä ei voisi ottaa kaupungissa käyttöön”, Kytömäki sanoo.

Kokemuksesta ideoita jatkoon

Dimalog sai silti AutoMod-kokeilusta paljon hyödyllistä kokemusta robottikouran ja itsenäisesti liikkuvan mobiilirobotiikan yhdistämisestä. 

“Mobiilimanipulaattorit ovat vielä harvassa, mutta niille olisi paljon kysyntää”, Kytömäki sanoo.

Itsenäisesti paikasta toiseen liikkuvalle, käden kaltaiselle robotille riittäisi hommia ja käyttömahdollisuuksia, varsinkin, jos sen tehtävää voisi vaihdella.

Seuraavaksi Dimalogilla palataan taas teollisuusrobotiikan pariin, mutta opit pysyvät mielessä:

“Parhaillaan meillä on menossa vähän vastaavia, mobiilirobotin ja robottikäden yhdistäviä projekteja teollisuutta ja laboratorioita varten.”