Hur ser affärsekosystemet ut där plattformsbaserade robotar löser den cirkulära ekonomins utmaningar i en smart stad tillsammans med företag och urbana aktörer? Projektet AutoMod – Autonomous Modular Solutions utforskar vilken typ av lösningar som kan byggas på plattformen och vilka nya samarbetsmöjligheter detta kan möjliggöra för framväxten av nya tjänster för cirkulär ekonomi.

Vi öppnar Innovationstävlingen i april-maj – Två olika sökvägar möjliggör deltagande med olika innovativa lösningar.

goal

Mål

Syftet med robotarna är att skapa nya modeller för samarbete och verksamhet i den cirkulära ekonomin, samt innovationer som fokuserar på att lösa de cirkulära ekonomins utmaningar med smarta städer och nya affärsmöjligheter. I den stora bilden skapar projektet AutoMod nya förutsättningar för ett ekosystem som möjliggörs av autonoma plattformar samt robotteknik, vilket i framtiden skulle täcka hela Finland utöver Nylandsregionen och därmed tjäna andra verksamhetsområden utöver den cirkulära ekonomin.

Idéer och genomförande

I projektet ansvarar projektgenomförarna för utvecklingen av den autonoma plattformen, och företagen för idéerna och genomförandet av robotarna som kommer på plattformen. Genom en innovationstävling och verkstäder tar man fram idéer och samutvecklar kreativa robottekniklösningar för att transportera plattformen, samt söker andra teknologi- och tjänsteinnovationer för att lösa utmaningar inom den cirkulära ekonomin.

Projektgenomförarna ger konkret hjälp med att integrera modulerna i plattformen och ser till att helheten blir funktionell. Deltagarna i innovationstävlingen får mycket stöd av varierande slag av projektaktörerna och företagspartnerna, såsom teknikspecifika experttjänster, affärssparring samt vid behov småskaliga testområden i olika stadsmiljöer runt om i huvudstadsregionen. 

Kunskapsunderlag

Som kunskapsunderlag används autonom mobilitet, robotteknik och kompetens och kunskap om cirkulär ekonomi. Lärdomar har dragits från robotbussprojekt, serviceförsök med drönare, logistikförsök för den sista kilometern och projekt relaterade till digitalisering av den cirkulära ekonomin.

Moduler som utvecklas

Modulerna som kommer på transportplattformen är av typen ”tjänsterobotteknik”, det vill säga de kan exempelvis utföra uppgifter som vinner arbete, ge servicerådgivning eller agera för att främja en ny slags återvinning eller återanvändning.

Modulernas former är standardiserade vad gäller anslutning och storlek, vilket möjliggör centraliserad utveckling samt skalning av produktionen i framtiden. Således kan varje företag fokusera på funktionerna i sin egen modul. Samma standardiserade anslutningssätt för modulerna kan erbjudas i stor utsträckning för alla intresserade.

I den första fasen (öppet från april till sista maj) kan företagen erbjuda sina idéer på utkast- och modelleringsnivå. De mest lovande lösningarna väljs ut för pilotförsök och byggs med hjälp av projektets partner till reella testlösningar. Praktiska lösningar kommer att utses mellan augusti och september, varefter vinnarna utses i oktober.

Utöver modulerna och plattformen möjliggör projektets småskaliga (small-scale) modell testning och utveckling av flexibla projektidéer mot ekosystemliknande verksamhet. I framtiden kommer vi att gå vidare till storskaliga (large-scale) projekt på större plattformar och expandera branschen.

Fördelar

Resultatet av projektet är en ännu effektivare nivå av tjänster inom cirkulär ekonomi genom automatisering och nya affärsmöjligheter för företag.

Städer och invånare drar nytta av utvecklande tjänster inom cirkulär ekonomi, och företag får nya affärsmöjligheter.

Nya aktörer inom robotteknik och digitalisering kan fås till branschen inom cirkulär ekonomi i och med de idéer som AutoMod presenterar.

Eftersom projektet AutoMod utvecklar individuella moduler kan även nya aktörer delta med låg tröskel. Vi välkomnar företag och intressenter med ett öppet sinne och även med vilda innovationer.

Resultaten av projektet är huvudsakligen öppna, så att så många företagspartner som möjligt kan dra nytta av dem.

Dessutom försöker vi upptäcka flaskhalsar som förhindrar spridningen av en ny typ av cirkulär ekonomirobotteknik både i en stadsmiljö och nationellt. Den öppna delningen av fynden hjälper myndigheterna att förstå vilka förändringar som behövs i regleringar, licensieringspraxis och råd för att utveckla robotteknikbranschen.