AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut: case kiertotalous -hanke on nyt päättynyt. Kiitos kaikille mukana olleille, tapahtumiin osallistuneille ja kiinnostusta osoittaneille!

Portfolioomme on kerätty kaikki hankkeen opit, joten käy tutustumassa Robotteja kaupunkiin -julkaisuun!

Ajankohtaista

Robotteja kaupunkii -julkaisun kansikuva.
Robotteja kaupunkiin – portfolio mobiilirobottien käytöstä ja mahdollisuuksista
Robotteja kaupunkiin -julkaisu kokoaa yhteen tietoa ja esimerkkejä mobiilirobottien käytöstä Suomessa...
2023_05_04_Kera_Robotteja_ja_Kiertotaloutta-84
Seinien puhdistus innosti pyörillä kulkevan robottikäden kehittäjiä
Paikasta toiseen liikkuvaa mobiilimanipulaattoria kokeiltiin keväällä 2023 seinien puhdistamiseen Helsingissä....
goal

Tavoitteet

Robottien avulla halutaan luoda uusia kiertotalouden yhteistyö- ja toimintamalleja sekä innovaatioita, joiden keskiössä ovat älykaupunkien kiertotaloushaasteiden ratkaiseminen sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet. Isossa kuvassa AutoMod-hankkeella luodaan uusia edellytyksiä autonomisten alustojen sekä robotiikan mahdollistamalle ekosysteemille, joka kattaisi Uudenmaan alueen lisäksi tulevaisuudessa koko Suomen ja täten palvelisi kiertotalouden ohella muitakin toimialoja.

Ideointi ja toteutus

Hankkeessa toteuttajat vastaavat autonomisen alustan kehittämisestä ja yritykset alustan päälle tulevien robottien ideoinnista ja toteuttamisesta. Innovaatiokilpailun ja työpajojen kautta ideoidaan sekä yhteiskehitetään luovia robotiikan ratkaisuja alustan kuljetettavaksi sekä haetaan myös muita teknologia- ja palveluinnovaatioita kiertotaloushaasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeen toteuttajat tarjoavat konkreettista apua moduulien yhdistämiseen alustaan ja huolehtivat, että kokonaisuudesta tulee toimiva. Innovaatiokilpailuun osallistujat saavat hanketoimijoilta sekä yrityskumppaneilta monenlaista tukea, kuten teknologiakohtaisia asiantuntijapalveluita, liiketoimintasparrausta sekä tarvitaessa pienen mittakaavan testausalueita eri kaupunkiympäristöissä ympäri pääkaupunkiseutua. 

 

Tietopohja

Pohjatietoina hyödynnetään autonomisen liikkumisen, robotiikan ja kiertotalouden osaamista ja tietoa. Oppeja on saatu robottibussihankkeista, dronejen avulla tehdyistä palvelukokeiluista, viimeisen kilometrin logistiikkakokeiluista ja kiertotalouden digitalisaatioon liittyneistä hankkeista.

 

Kehitettävät moduulit

Kuljetusalustan kyytiin tulevat moduulit ovat luonteeltaan “palvelurobotiikkaa” eli voivat suorittaa esimerkiksi työvoittoisia tehtäviä, antaa palveluneuvontaa tai toimia vaikkapa uudenlaisessa kierrätyksen- tai uudelleenkäytön edistämisessä. 

Moduulien muodot ovat kytkettävyydeltään ja kooltaan vakioituja, mikä mahdollistaa keskitetyn kehittämisen sekä tuotannon skaalamisen jatkossa. Kukin yritys voi siis keskittyä oman moduulinsa toimintoihin. Samaa vakioitua moduulien kiinnitystapaa voidaan tarjota laajasti kaikille kiinnostuneille.

Ensimmäisessä vaiheessa yritykset voivat tarjota ideoitaan luonnos- ja mallinnustasolla. Lupaavimmat ratkaisut valitaan pilotointiin, ja ne rakennetaan hankkeen osapuolten avustuksella aidoiksi testiratkaisuiksi.

Moduulien ja alustan lisäksi hankkeen pienimuotoinen (small-scale) etenemismalli mahdollistaa joustavan hankeidean testaamisen ja kehittämisen kohti ekosysteemin kaltaista toimintaa. Jatkossa tulemme etenemään suuremman (large-scale) mittakaavan hankkeisiin aiempaa isommilla alustoilla ja toimialaa laajentaen.

Hyödyt

Hankkeen tuloksena on kiertotalouspalveluiden entistä tehokkaampi taso automaation avulla sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet yrityksille.

Kaupungit ja asukkaat hyötyvät kehittyvistä kiertotalouden palveluista, ja yritykset saavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalouden toimialalle voidaan saada robotiikan ja digitalisaation uusia tekijöitä AutoModin esittelemien ideoiden myötä.

Koska AutoMod-hankkeessa kehitetään yksittäisiä moduuleita, myös uudet toimijat pääsevät mukaan matalalla kynnyksellä. Otamme vastaan yrityksiä ja sidosryhmiä avoimin mielin ja myös villien innovaatioiden kera.

Hankkeen tulokset ovat pääasiassa avoimia, jotta mahdollisimman moni yrityskumppani pääsee hyödyntämään niitä.

Lisäksi yritämme havaita pullonkauloja, jotka estävät uudentyyppisen kiertotalousrobotiikan leviämisen kaupunkiympäristössä sekä kansallisesti. Löydösten avoin jakaminen auttaa viranomaisia ymmärtämään, millaisia muutoksia säädöksiin, lupakäytäntöihin ja neuvontaan täytyy tehdä, jotta robotiikka-ala kehittyy.