Kehitteillä kuljetusten USB – toimii vaikka robotteihin

Robotiikan yleistymistä helpottavat kaikkien käytettävissä olevat rajapinnat ja teknologiat. Yksi sellainen olisi kaikenlaiseen kuormaamiseen ja kuljettamiseen sopiva alusta.

Kaupungeissa on paljon tehtäviä, jotka voitaisiin hoitaa teknologioilla. Robotit ja automatisaatio säästäisivät aikaa ja ihmisiä toistavan ja vaarallisen työn tekemiseltä. Jotta uudet teknologiat todella yleistyisivät, tarvittaisiin digitaalisia ja teknologisia vakiointeja ja standardeja, joita voitaisiin hyödyntää eri ratkaisuissa. Silloin kaikkien ei tarvitsisi kehittää kaikkea alusta, joten rahaa ja aikaa säästyisi. Toistuvat rajapinnat mahdollistaisivat, että koneet pystyvät tekemään yhteistyötä. Robotit ja muut teknologiat voisivat vuorovaikuttaa eli voitaisiin puhua ekosysteemistä. 

Lähilogistiikan start-up CONTAI kehitti kuljetuksiin ja kaupungin huoltotöihin soveltuvaa AnyX-ekosysteemiä osana AutoMod-hankketta. CONTAI konseptoi ja kokeili kuormausratkaisua, tässä tapauksessa rajapintaa, joka voi yhdistää erilaisia kuljetusvälineitä monenlaisiin robotiikan työ- ja kuljetussovelluksiin. Hankkeen aikana teknologiaa testattiin kierrätysastioiden keräämiseen ja kuljettamiseen robotilla.

Rajapinta kuin USB-liitin

Kierrätysastioiden kuljettimen ajatuksena oli, että se keräisi astiat yhteen paikkaan, josta kierrätysauto voisi ne tyhjentää. Teknologia auttaisi ihmisiä työssä, säästäisi aikaa ja vähentäisi asuinympäristön melu- ja päästöhaittoja. Samaa keräily- ja kuormaussovellusta voisi käyttää muuhunkin. Tällä hetkellä sitä on mietitty muun muassa viimeisen kilometrin tavarakuljetuksiin. 

“Mitä tahansa viimeisellä maililla liikkuu, voisimme kuljettaa sitä: ruokaa, paketteja, kierrätysastioita tai vaikka wc. AutoModin myötä oivalsimme, että kyydissä voisi olla myös liikkuva palvelu”, CONTAIn perustaja Seppo Narinen sanoo. 

CONTAIn ratkaisu on eräänlainen teknologinen kuljetus- tai kuormalavan korvaaja, joka mahdollistaa ajoneuvojen ja kuormien yhdistelemisen vapaasti. Fyysisesti ratkaisu on liikkuvan kuljettimen päällä.

“Olemme etsineet pienintä yhteistä nimittäjää eli tekijää, joka kuljetuksissa on pakko jakaa. Kaikki ylimääräinen on karsittu pois”, Narinen kertoo.

Hän vertaa teknologiaa USB-liittimeen, joka oli alkuun yksi teknologia muiden joukossa, mutta korvasi lopulta lukemattomat erilaiset laite- ja valmistajakohtaiset liittimet. 

“Voisimme olla lähilogistiikan USB.”

Teknologia, joka toimii kymmenenkin vuoden kuluttua

AutoMod-hankkeessa kokeiltu robotin ja kuormausteknologian yhdistelmä oli CONTAIlle hyödyllinen mahdollisuus kokeilla, miten heidän teknologiansa sopii yhteen tulevaisuuden ratkaisujen, kuten autonomisten robottien tai automaation kanssa. 

“Pyrimme mahdollisimman suureen joustavuuteen ja mahdollisimman monen osapuolen käytettäväksi. Meidän pitää olla valmiita soveltavamaan teknologiaa mihin vain, vaikka ruumissaattoon.”

Yleistyessään CONTAIn teknologia olisi kuljettamisen Linux, jonka ympärille muut voivat rakentaa omiin tehtäviinsä sopivia ratkaisuja CONTAIn luoman rajapinnan ympärille. 

“Pienetkin toimijat voisivat silloin lähteä mukaan.”

CONTAI valittiin AutoMod-hankkeen kummastakin innovaatiokilpailusta mukaan toteuttamaan ideansa. Ensimmäisen myötä he tekivät modulaarisen kiertotalouden konseptin ja toisen pohjalta kierrätysjätteiden moduulin ja autonomisen kuljetusrobotin prototyypit, jotka esiteltiin keväällä 2023 Espoossa kaupunkilaisten yhteisessä kiertotaloustapahtumassa Kera-halleilla.