4 The Drivers Oyn prototyyppi

Kaksi konseptia kehittää robottiavusteista logistiikkaa 

Syksyllä kehitetään konsepteja puistojen ja muiden ulkotilojen huoltoon. Ratkaisut hyödyntävät automaatiota ja robotiikkaa.

AutoMod-hankkeen Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailussa haettiin kekseliäitä konseptitason ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta robotiikalla tai muulla teknologialla. Tarjouksia tuli 11 ja niistä hyväksyttiin kaksi. Molemmat yritykset saivat ideoidensa jatkojalostustyöhön 4 000 euroa.

CONTAI kasvuyritys tekee AutoMod-hankkeessa konseptisuunnittelua. Työn tavoitteena on luoda kaupunkeihin, niiden lähialueille ja haja-asutusalueille modulaarinen kunnossapitolaitteiden siirto- ja käyttöratkaisu.

Onnistuessaan ratkaisun avulla voidaan edistää jaettujen operaattori- ja kalustoresurssien käyttöä sekä manuaalisten ja autonomisten ajoneuvojen hyödyntämistä rinnakkain. Vakioidut rajapinnat antavat laajan skaalan sovellusmahdollisuuksia. 

CONTAIlla visoidaan, että tulevaisuudessa kunnossapitolaitteita voisi kyyditä esimerkiksi kevytajoneuvolla tai mobiilirobotilla. Niiden kuormautuminen, kuljetus ja purkaminen voisivat tapahtua autonomisesti ja etäältä valvotusti. 

Konsepti suunnitellaan kaupunki- ja luontoalueiden huoltamiseen, kuten kierrätysmateriaalien keräämiseen. CONTAI on lähilogistiikan start-up, jonka ydin on monikäyttöisissä, autonomisesti kuormattavissa sovelluksissa. Suomessa kehitetty CONTAI-konsepti on voittanut lukuisia kansainvälisiä kiertotalouden ja lähilogistiikan start-up-kilpailuja.

CONTAIn logo ja prototyypin kuva 2022
Vasemmalla logo ja oikealla prototyypin kuva.

4 The Drivers Oy laatii AutoMod-hankkeen kokeilussa yksityiskohtaisen suunnitelman liikkuvasta mobiilirobottien kuljetus- ja jakeluyksiköstä sekä valvomosta, joka on kompaktina kokonaisuutena rakennettu pakettiauton takaosaan. Yritys hyödyntää ratkaisussaan maastossa kulkevaa, ammattikäyttöön tarkoitettua robottialustaansa. Käyttökohteena on jätehuolto ulkotiloissa, kuten puistoissa. 

Robotti voi tulevaisuudessa esimerkiksi noutaa ja kuljettaa eritellysti lajiteltuja roskasäkkejä. Silloin ihmistyöntekijöiden ei tarvitsisi kiertää laajoja alueita kantamusten kanssa, ja toisaalta raskailla jätehuoltoon liittyvillä ajoneuvoilla ei tarvitsisi liikennöidä puistoissa. Energiaa ja kustannuksia säästyisi sekä työntekijöiden työmukavuus ja puistojen liikenneturvallisuus paranisivat. Perinteisesti avolava-autolla operoidessa esimerkiksi pysäköidyt sähköpotkulaudat ja vastaavat liikenne-esteet rajoittavat liikkumista, mutta kompakti mobiilirobotti voisi kiertää esteet vaivatta.

Konsepti-ideoiden pisteytyksen teki hankkeen asiantuntijaraati, jossa oli edustus Forum Virium Helsingiltä, Espoon kaupungilta, Metropolia Ammattikorkeakoululta, NewCo Helsingiltä, HSY:ltä ja Nokia Oyj:lta. Kaikille osallistujille laadittiin tarjousten sanallinen arviointi loppupisteineen. Forum Virium Helsinki käytti oikeuttaan jättää osa palkintosummasta jakamatta.

Forum Virium Helsinki ja AutoMod-hanke toivottaa kaikki osallistujat ja uudet robotiikasta kiinnostuneet yritykset osallistumaan myös jatkossa kehittämään ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin. Tulemme avaamaan syksyllä 2022 toisen ja palkintosummaltaan isomman innovaatiokilpailun, joka on suunnattu erityisesti yrityksille, joilla on omia resursseja ja teknistä osaamista toteuttaa robotiikan prototyyppi AutoMod-hankkeen aikana.

4 The Drivers Oy:n havainnekuva.

Tapaa kokeilijat 15.9.2022 Espoo Kerassa

AutoMod-hanke järjestää Teknologia urbaanissa kiertotaloudessa -tapahtuman 15.9.2022 Espoossa Keran halleilla klo 13–15. Tapahtumassa 4 The Drivers Oy ja CONTAI start-up pääsevät esittelemään toimintaansa. Sekä CONTAI että 4 The Drivers Oy tuovat näytteille prototyypin.  

Tapahtumassa kuullaan myös Keran kehityshankkeista sekä muita kiinnostavia puheenvuoroja. Varaa jo nyt aika kalenteriin ja liity hankkeen postituslistalle tarkempien tapahtumatietojen saamiseksi.

AutoMod-hanke

AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut -hankkeen (8/2021-8/2023) tavoitteena on luoda uudenlainen liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvien alustojen kuljettamat palvelurobotit ratkaisevat älykaupungin kiertotaloushaasteita. Hanketta toteuttavat Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulua. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Tilaa hankkeen uutiskirje ja seuraa työtä!