Haussa kekseliäitä konsepteja: vastaa teknologialla kiertotalouden haasteisiin

Innovaatiokilpailu jouduttiin keskeyttämään toukokuussa, mutta kilpailu on avattu uudelleen 30.5.2022 uudistetulla tarjouspyynnöllä.

Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailussa etsitään 1–3 konseptitason ratkaisua, jotka edistävät kiertotaloutta robotiikalla tai muulla teknologialla. Kilpailun kokonaisbudjetti on enintään 12 000 euroa (alv 0 %). Yhden kokeilun maksimihinta on 4 000 euroa (alv 0 %). Haku on auki 19.6. saakka.

EAKR-rahoitteisen AutoMod-hankkeen innovaatiokilpailuissa ratkotaan kiertotalouden haasteita ja vauhditetaan älykaupunkikehitystä teknologisilla ratkaisulla. Nyt auenneeseen Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailuun tarjoajat voivat osallistua konseptitason ideoilla, joiden hyvin perusteltu ja tutkittu jatkokehityspotentiaali puhuu idean puolesta. 

AutoMod-hankkeessa luodaan uusia kiertotalouden yhteistyö- ja toimintamalleja sekä edellytyksiä autonomisten alustojen ja robotiikan hyödyntämiselle. Hankkeessa kokeiltavat ja hauissa valittavat innovaatiot ratkovat älykaupunkien kiertotaloushaasteita ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Parhaimmillaan hankkeen myötä syntyy robotteja hyödyntävä ekosysteemi, joka palvelee kiertotalouden ohella muitakin toimialoja ja kattaa tulevaisuudessa koko Suomen.

Tutustu tarkkoihin kilpailutietoihin innovaatiokilpailun verkkosivuilla!

Mitä haemme?

Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailussa haetaan rohkeita ja kekseliäitä konseptitason ideoita, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kiertotalousongelmien ratkaisemiseen. Ensimmäisen vaiheen ratkaisuilta ei odoteta välitöntä toteutusvalmiutta tai valmista teknistä ratkaisua.

Ratkaisun tulee liittyä kiertotalouteen. Se voi olla esimerkiksi visuaalinen luonnos tai presentaatio, robotiikan prototyypin kuvaus, ohjelmistosovellus, rajapinta tai liiketoimintakonsepti. Konsepti-ideoiden arviointikriteereissä korostuvat muun muassa kiertotaloushaasteiden ratkaiseminen, konsepti-idean laadukkuus ja monipuolisuus, idean uutuusarvo ja jatkokehityspotentiaali sekä vaikuttavuus.

Ehdotetun ratkaisun käyttökohteet voivat liittyä esimerkiksi: 

  • Ihmistyövoiman vähentämiseen (rutiininomaiset, toistuvat työtehtävät, huono työergonomia tms.),
  • Materiaalitehokkuuden, energiatehokkuuden (esim. parantamaan toimitus- ja logistiikkaketjujen energiatehokkuutta) tai vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen (esim. miten robotiikalla voidaan vähentää ympäristön kulumista verrattuna raskaiden työkoneiden suorittamiin tehtäviin)
  • Erilaisten huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluiden jakamiseen 
  • Uuden palveluliiketoiminnan tai kaupunkilaispalvelun potentiaali ihmisten ja robottien vuorovaikutuksen kautta 

Hankinnat

Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailussa palkitaan 1-3 konseptitason ideaa. Kilpailun kokonaisbudjetti on enintään 12 000 euroa (alv 0 %). Yhden kokeilun maksimihinta on 4 000 euroa (alv 0 %).

Jätä tarjous

Konseptit ja ideat -innovaatiokilpailu on avoinna 19.6.2022 klo 22.00 asti. Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti ja siinä kuvattujen arviointikriteerien perusteella. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 30.6.2022. Konsepti-idean tulee olla valmis esiteltäväksi syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Tutustu tarjouspyyntöön

Jätä tarjous

Tutustu myös kilpailijoiden pohjamateriaaleihin, jotka auttavat syventämään ymmärrystä hankkeesta sekä älykaupunkikehityksen ja kiertotalouden haasteista ja mahdollisuuksista.

Jäikö kysyttävää?

Järjestimme 12.4.2022 Q&A-tilaisuuden, jonka tallenteen voi katsoa YouTubesta. Huomioithan, että tarjouspyyntöön on tehty muutoksia tilaisuuden jälkeen ja uusin tieto löytyy tarjouspyynnöstä!

Innovaatiokilpailuun liittyvät kysymykset ja vastaukset on koottu dokumenttiin (päivitetty 6.6.2022)

Toinen vaihe

Innovaatiokilpailun toinen osa Käytännön prototyypit aukeaa syksyllä 2022. Tämä hakuväylä on erityisesti niille, joilla on omia resursseja ja teknistä osaamista toteuttaa robotiikan prototyyppi AutoMod-hankkeen aikana. Hankittavat prototyypit viedään kokeilualustoille testattavaksi 2023 alkuvuoden aikana. Kaksi eri hakuväylää mahdollistavat osallistumisen hyvin erilaisilla innovaatiivisilla ratkaisuilla.

AutoMod

AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut -hankkeen (8/2021-8/2023) tavoitteena on luoda uudenlainen liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvien alustojen kuljettamat palvelurobotit ratkaisevat älykaupungin kiertotaloushaasteita. Hanketta toteuttavat Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki ja Metropolia AMK. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Innovaatiokilpailun kilpailutiedot on päivitetty 27.5.2022.