Lisätietoja innovaatiokilpailun tueksi

Kilpailijoiden pohjamateriaalit

Tarjoamme pohjamateriaaleja, jotta kilpailijat voivat syventää ymmärrystään AutoMod-hankkeesta, älykaupunkikehityksen ja kiertotalouden haasteista sekä mahdollisuuksista. Ehdotettuja ratkaisuja kohdennetaan aidosti vaikuttaviin käyttökohteisiin. Ohessa on koottu linkkejä eri tietolähteisiin liittyen AutoMod-hankkeen tunnistamiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin.

Yleistä tietoa kiertotaloudesta ja AutoMod-hankkeesta:

 • Tallenne Tarpeet ja mahdollisuudet -työpajasta, jossa käsitellään laajasti sekä yritysten että kaupunkitoimijoiden tunnistamia kiertotaloushaasteita
 • Työpajan tulokset löytyvät Miro-taulusta
 • Työpajan tavoite oli ideoida erilaisia haasteita ja tarpeita kiertotalousteeman ympärillä. Numeroinnit viittaavat kunkin työpajan tiimin ideoiden priorisointiin tärkeysjärjestyksessä (1-3).
 • AutoMod-hankkeen animaatio, jossa visuaalisesti esitetään mahdollisia käyttökohteita alustalle ja sen erilaisille robotiikkaratkaisuille.
 • Yleistä tietoa hankkeesta löytyy täältä kotisivuiltamme.
 • Keran kokeilualueella on mahdollisuus kytkeytyä Nokian Lux Turrim-kokeilualustan 5G/älypylväsverkkoon ja datamarkkinapaikkaan. Dataa hyödyntävien ratkaisujen osalta kokosimme yhteen Helsingin Kaupungin avoimet rajapinnat yhteen taulukkoon. Tarjoajat, jotka kokevat hyötyvänsä avoimesta datasta voivat halutessaan peilata ratkaisua sekä sen käyttökohteita näihin. Listaus Helsingin Kaupungin avoimesti hyödynettävistä datalähteistä. Huom! Lataa Excell-tiedosto ja avaa erikseen, koska preview-toiminto yrittää esittää taulukon tekstidokumenttina.
 • Kiertotalousratkaisujen kehitys ja prototyyppien demonstrointi kytkeytyy Espoossa Keran alueen kehitysprojekteihin, joissa Kerasta on tavoitteena tehdä kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäalue.
  Vuoden 2021 lopussa päättynyt yhteiskehittämisprojekti
  Nyt käynnissä oleva jatkoprojekti

Inspiraatiota omaan tarjoukseen voi hakea julkaistujen kilpailutietojen käyttökohde-esimerkeistä. 

Jäikö jotain epäselväksi?

Tarjoajien käyttökohteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • Ihmistyövoiman vähentämiseen (rutiininomaiset, toistuvat työtehtävät, huono työergonomia tms.),
 • Materiaalitehokkuuden, energiatehokkuuden (esim. parantamaan toimitus- ja logistiikkaketjujen energiatehokkuutta) tai vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen (esim. miten robotiikalla voidaan vähentää ympäristön kulumista verrattuna raskaiden työkoneiden suorittamiin tehtäviin)
 • Erilaisten huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluiden jakamiseen 
 • Uuden palveluliiketoiminnan tai kaupunkilaispalvelun potentiaali ihmisten ja robottien vuorovaikutuksen kautta
 •  

Esimerkkiehdotuksia:

 • Jätteiden lajitteluun (biojätteiden, muovilaatujen tai rakennusjätteiden erottelu jne.) ja eri jätelajien sekä materiaalien tunnistamiseen
 • Roskien keräykseen tai jäteasioiden tyhjennykseen
 • “Last mile” palveluihin puisto- tai ulkoilualueella
 • Nurmikonleikkuuseen vaativassa maastossa (esim. jyrkät penkat) ja leikkuujätteiden keruuseen kompostointia varten

Testialustan tekniset tiedot ja käyttökohteet

Modulaarialustan tekniset tiedot

 • Kantavuus 3000 kg, kokonaismassa 6000 kg
 • Laitekiinnitykset (laitekiinnityksistä julkaistaan myöhemmin havainne- tai cad-kuvat mitoituksineen)
 • Nostolaitekiinnitys, maks 500 kg
 • Tasokiinnitys/kuormatila (työkoneen päälle), dimensiot leveys 1500 mm, pituus 2000 mm, kiinnitystason korkeus maasta min 600 mm, maks 1200 mm
 • Pienten alle 200 kg kantavuuden robottikäsien kiinnitys runkoon mahdollista
 • Paikka yhdelle isolle robottikädelle/puominosturille max 1000 kg, 500 x 500 mm kuormaajakiinnitystaso m20 pulttikehällä 
 • Muut liitännät
  • Hydrauliikka 200 bar, 70 l/min
  • Sähkö 24 V DC ja 230 V AC (24 V DC -> 230 V AC)

Muut vaatimukset:

 • Kilpailuun osallistunut pystyy rakentamaan työlaitteen toimivan prototyypin 15.9 mennessä. Kilpailija vastaa kilpailuehdotuksensa rakentamisesta, Metropolia avustaa prototyyppialustaan kiinnityksen osalta ja tarjoaa palvelujaan kuten levylaserleikkaus, metalli 3D-tulostus ja muut metallintyöstöpalvelunsa  kilpailijoiden käyttöön Metropolian vakiotaksojen mukaan.
 • Kilpailussa kehitettävien fyysisten robotiikkamoduulien tulee olla liitettävissä protyyppialustaan, joka tarjoaa erilaisia vakioituja liitäntöjä (mekaaninen, sähkö, data, hydrauliikka). Näin varmistetaan ehdotettujen ratkaisujen integroitavuus, skaalautuvuus ja monikäyttöisyys.

Laitekiinnitykset (Cad-malli moduulialustasta saatavissa. Lähetä sähköpostia [email protected])

Resurssit ja pohjamateriaalit tarjoajille

Kaupunkitoimijoista sekä yrityksistä muodostuvat hankekumppanit tarjoavat valituille kilpailijoille erilaisia asiantuntijapalveluita mm. ideoiden suunnitteluun, tekniseen toteutukseen, liiketoimintapotentiaalin kirkastamiseen, avoimen kaupunkidatan hyödyntämiseen sekä kiertotalouden käyttökohteiden kirkastamiseen. 

Lisäresurssit valituille tarjoajille (toteutetaan syksyllä 2022):

Valituille tarjoajille tarjotaan myös teknologia-kohtaista konsultaatiota, joka voi liittyä esimerkiksi VR/AR/XR/Metaverse-sovelluksiin, lohkoketjuihin, tekoälyyn, 3D-printtaukseen tai 5G-tietoliikenneympäristöihin. Hankekumppanit voivat myös tarvittaessa järjestää pienen mittakaavan testialueita, jos tarjoajat kokevat sen tarpeelliseksi. 

Teknologia-kohtaisia konsultaatioita varten pyydetään tarjoajia olemaan yhteydessä ensin hankkeen koordinoijaan (Forum Virium Helsinki), joka ohjaa tarjoajat oikeisiin tilaisuuksiin. Q&A-tilaisuudet toimivat tukena tarjoajien idean kirkastamiselle.

Tarkemmista konsultaatiotarpeista valittujen tarjoajien tulee olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä osoitteeseen [email protected], jotta voimme varautua osallistujamääriin sekä muihin käytännön järjestelyihin ennakoidusti. Q&A-tilaisuudet tullaan pitämään syksyllä 2022.

Hanketoimijat varmistavat että yritykset ohjataan tarpeidensa ja halujensa mukaan jatkoyhteistyöhön Helsingin tai Espoon elinkeinotoimijoiden (esim. NewCo Helsinki tai Business Espoo) kanssa. Sekä hanketoimijoiden että yritysten tulee proaktiivisesti pyrkiä siihen, että synergioita syntyisi yritys- ja kaupunkitoimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä vastaaviin projekteihin hankkeen aikana. Hanke toimii ensisijaisesti kokeilualustana uusille innovaatioille ja jatkokehitys on yritysten vastuulla. Hankkeen tuloksia ja toimintaa peilataan jatkuvasti meneillä oleviin hankkeisiin. Sopivia jatkohankkeita käynnistetään rahoitusohjelmien hakuaikojen puitteissa.