Esimerkkikuva CONTAIn teknologiasta.

Robotit poistavat töhryjä seinistä ja kuljettavat jäteastioita

Pääkaupunkiseudulla kokeillaan kahta uudenlaista robottisovellusta. Toinen niistä poistaa töhryjä seinistä ja toinen tyhjentää jäteastioita. Kokeilut ovat osa AutoMod-hanketta ja valittu Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailusta.

Robotiikka voi helpottaa monien tehtävien tekemistä lähitulevaisuudessa, kuten vapauttaa ihmisiä toistuvasta työstä tai hoitaa konetta vaativia tehtäviä itsenäisesti. AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut -hankkeessa kokeillaan, millaisia kiertotalouden tehtäviä robotit voisivat hoitaa. 

Loppuvuodesta 2022 pidetystä Käytännön prototyypit -innovaatiokilpailusta valittiin kaksi prototyyppiä testattavaksi. CONTAIn ratkaisu yhdistää robotteja kuljettavan alustan jäteastioita keräävään robottiin. Dimalog Oy puolestaan tuo kokeiltavaksi seiniä puhdistavan robotin. 

AutoMod-hankkeessa on ideoitu ja kehitetty liikkuvaa alustaa, jolla erilaisia työrobotteja voisi kuljettaa lähelle kulloistakin toimipaikkaansa, kuten puistosta toiseen, asema-alueelta parkkipaikalle tai liikenneväylille esimerkiksi suolaustehtäviin. Sekä CONTAIn että Dimalog Oyn robotit sopivat kyydittäviksi kuljetusalustalla. 

Kokeilut selvittävät, millaisiin tehtäviin kuormautuvia robotteja voisi käyttää ja mitä robottien kuormaaminen vaatii. Prototyyppejä hiotaan alkuvuodesta 2023 ja demotaan keväällä Helsingissä ja Espoossa.

Hellävaraista seinien puhdistusta robotilla

Dimalogin robotti hyödyntää konenäköä, monikäyttöistä Omron TM12 -yhteistyörobottia sekä robottiin liitettyjä puhdistusvälineitä. Robottimoduuli tunnistaa poistettavaksi pyydetyn tahran konenäön avulla, hoitaa puhdistustyöt ja ilmoittaa emoalukselleen, kun on valmista.

Robotin työaika on edullista, joten puhdistaminen voidaan suorittaa käyttämällä erilaisia työmenetelmiä kuin mikä tällä hetkellä on taloudellisesti kannattavaa. Puhdistaminen voidaan esimerkiksi suorittaa hellävaraisesti puhdistettavia materiaaleja, resursseja (energia, vesi, pesuaineet) ja luontoa säästäen. 

Lisäksi puhdistaminen voidaan suorittaa suljetussa järjestelmässä, jossa kiertää joko vettä, kuumaa vesihöyryä tai esimerkiksi puhallusrakeita. Käytettävät raaka-aineet saadaan tällöin kerättyä talteen ja esimerkiksi haitallisten puhdistusaineiden päätyminen luontoon estetään.

“Olemme aiemmin toimittaneet robottisovelluksia lähinnä teollisuusasiakkaille. Urbaani ympäristö tarjoaa uusia haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia. Toivomme saavamme kokeilusta uusia ideoita ja verkostoja älykaupunkiteemaan ja -sovelluksiin liittyen”, sanoo Dimalogin teknologiajohtaja Teemu Kytömäki.

Kuva: konseptikuva Dimalogin robottiyhdistelmästä.

Jäteastiat tyhjiksi robotin avulla

CONTAIn ratkaisu yhdistää robotteja kuljettavaan alustaan mobiilirobitin, jonka työtehtäviä ja osia voi vaihtaa. Yritys haluaa rakentaa ekosysteemin, joka kattaa paitsi mobiilirobotteja myös niitä kuljettavan alustan ja lisäksi vielä muita laitteita. 

Keväällä 2023 CONTAI testaa prototyyppiä teknologiastaan ja ekosysteemistään. Kokeilu yhdistää robotiikkaa manuaalisiin vaiheisiin. Testijakson aikana robotti kerää reittinsä varrella olevista pihoista jäteastioita tien varteen, josta isommat keräysautot voivat ne viedä tai tyhjentää. Ketterä mobiilirobotti säästää aikaa ja sujuvoittaa työtä, kun keräysautojen ei tarvitse kääntyä kapeille pihateille tai ihmisten hakea keräysastioita kaukaa. 

“Onnistuessaan kokeilu voi johtaa kansainväliseen läpimurtoon ja suomalaiseen verkottuneeseen liiketoimintaan, koska vastaavaa jakamis- ja kiertotalouteen perustuvaa systeemitason konseptia ja teknologiaa ei ole muualla maailmassa vielä saatu toteutettua”, sanoo CONTAIN perustaja Seppo Narinen.

Autonomiset muodulaariratkaisut (AutoMod) -hankkeessa kokeillaan työ- ja palvelurobotteja, jotka vastaavat älykkään kaupungin kiertotaloushaasteisiin sekä alustaa, jolla näitä robotteja voi kuljettaa. Tavoitteena on luoda uudenlainen palvelujen ja liiketoiminnan ekosysteemi, jossa liikkuvien alustojen kuljettamat työ- ja palvelurobotit ratkaisevat älykaupungin kiertotaloushaasteita. 

Jutun pääkuva: Seppo Narinen